VIIS

Om VIIS

Vedtægter

Viceinspektørforeningen blev dannet i januar måned 1987 efter nogle års forarbejde af en gruppe viceinspektører og souschefer, alle tilhørende daværende DR-skoler(DP). Baggrunden for foreningens oprettelse var et ønske om at kunne samles og diskutere fælles skole- og arbejdsforhold.

MERE

Regnskab og budget

Regnskabsåret for foreningen VIIS går fra 1/6 – 31/5. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen i september måned. I indeværende år er der besluttet et kontingent på 600,- kr. pr. ledermedlem.

MERE

Bliv medlem af foreningen

Som medlemmer kan optages viceinspektører, lærere, der er tillagt souscheffunktion samt afdelingsledere ved skoler, der kan optages som medlemmer af Danmarks Privatskoleforening. Foreningen har ca. 45 medlemmer. Som medlem af foreningen får du mulighed for at deltage i en af de 4 netværksgrupper og du har selvfølgelig også mulighed for at deltage i årskurset.

MERE